Voitte myös ulkoistaa meille henkilöstönne. Ulkoistaminen on luottamuksellinen yhteistyöprosessi. Näissä eri palvelukokonaisuuksissa toimimme asiakkaidemme kumppanina.

Henkilöstöresursointia koskevat palvelusopimukset ovat luonteeltaan toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen mukaan palveluihin voidaan liittää myös muita vastuita kuin henkilöstöresursointi. Vastuut ja palvelun laajuus sovitaan samalla yksityiskohtaisesti. Sopimuksessa vastaamme täysin ulkoistetun toiminnan sujuvuudesta.

Hankimme tehtäviä hoitamaan osaavaa henkilöstöä ja varmistamme sijaiset myös lomien ja sairastapausten ajaksi. Palvelun laajuudesta, työnjohdosta sekä henkilöstön työajoista sovimme yhdessä.